fonksiyonel tıp nedir

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Kişiye özel, hasta odaklı tıbbi bir yaklaşım olan fonksiyonel tıp, hastalığın altında yatan kök nedenleri bulur ve kök nedeni tedavi eder. Sağlıklı yaşama adım atmak için hasta ile doktorun iş birliği yapmasına dayanır.

Kronik tedaviye cevapsız ya da beklenen cevabın alınamadığı durumlarda fonksiyonel tıp yaklaşımı çözüm olabilir. Klasik tıpta yaptığımız acil yaklaşım cerrahi ve diğer spesifik tedaviler dışında semptom ne olursa olsun kronikleşen durumlarda altta yatan temel bozukluğu düzeltmek beraberinde çözümü de getirebilir. Her bireyin kendine özgü bir genetik yapısı vardır. Dolayısıyla çevresel ve diğer faktörlere verdiği tepkiler de ona özgüdür.

Fonksiyonel tıp bunları ele alarak her hastaya bütüncül bir yaklaşım sergiler ve biyokimya, moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji gibi klasik tıbbın da temeli olan bilimlerden yararlanarak kök nedene iner ve temel bozukluğu düzelterek hastalığın gerilemesini, durdurmayı ve ilerlemesini engellemeyi amaçlar.

Beslenmeyi düzenlemek, hormonları dengelemek, enflamasyonu soğutmak, sindirimi onarmak, detoksifikasyon sağlamak, enerji metabolizmasını güçlendirmek, zihni yatıştırmak, stres faktörünü kontrol etmek gibi belirli prensipler çerçevesinde oluşturulan bu yöntemde amaç tam bir iyilik hali oluşturur.

Özellikle otoimmün hastalıklar, eklem ağrıları, sindirim sistemi bozuklukları, metabolik bozukluklar, stres, depresyon, alerji gibi kronik hastalıklara karşı uygulanan tedaviler cevapsız kalabiliyor. Bu noktada yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulabiliyor. Bunlardan biri de fonksiyonel tıp alanıdır.

Fonksiyonel tıbbın oluşturduğu resimle vücudun nasıl çalıştığı; zihin, beyin, vücut arası bağlantılar, bağırsak sağlığının nasıl iç içe olduğu görülebilmekte ve ortaya çıkan büyük resme uygun kişiye özel tedavi şekli uygulanmaktadır.

Fonksiyonel Tıp aynı zamanda koruyucu hekimlik olarak da geçer. Sadece kronik hastalığı olanlar değil, hiçbir hastalığı olmayanlar da kronik hastalıklardan uzak, sağlıklı, daha uzun ve zinde ömür sürebilmek için Fonksiyonel Tıp Hekimlerinden, Diyetisyen ve Koçlarından destek alabilirler.

Fonksiyonel Tıp Geleneksel Tıp mıdır?

Fonksiyonel tıp yeni bir alternatif yöntem değildir. Modern tıbbı baz alır ve ileri tıp teknolojileri kullanarak hastalığın kök sebebini tedavi eder. Bu tedaviyi beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ile mutlaka destekler. Uygulatıcıları tıp fakültesi mezunu doktorlardır. Fakat doktorlar, diyetisyen ve koçlar bu alanda çalışmaya başlamadan önce fonksiyonel tıp eğitimi alırlar. Sebebi ise, her doktor günümüz eğitim sisteminde belli bir organ ya da sistem konusunda uzmanlık eğitimi alırlar. Fonksiyonel Tıpta hastalığın kök sebebini bulmak için bedeni bütünsel incelemek gerektiğinden bu eğitimi almaları gerekir.

Diyet, stres, fiziksel aktivite, çevresel toksinlerin hastalık oluşumundaki rollerinin bilimsel olarak saptanmasıyla gelişen fonksiyonel tıpta tedavi, her hastanın tek bir kompleks olarak değerlendirilmesiyle kişiye özgü olarak ortaya planlanır.

Tedaviyi kişiselleştirerek, kişiye özel çözümler sağlayan bu yeni yaklaşım, temel biyolojik dengesizlikleri kişinin kendi genetik, biyokimyasal, fizyolojik yapısı ile yaşam tarzı alışkanlıklarını ve stres faktörünü göz önünde bulundurarak düzeltilmesi prensibine dayanır.
Herkesin genetik yapısının farklı olmasından kaynaklanan değişik çevresel tepkilerin anlaşılması da hastalıklara değil bireylere özgü tedavi şekilleri oluşturulmasını sağlar.

Write a comment